Nyálkaspórás fertőzöttségek tenyésztett indiai pontyfélékben

Székely Csaba1, Hridaya S. Singh2, Cech Gábor1, Patakiné Ostoros Györgyi1 és Molnár Kálmán1

1MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete, Budapest
2Department of Zoology, Ch.C.S. University, Meerut (U.P.) India  

Kivonat

Egy MTA-Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA) egyezmény keretében 2009 novemberében az indiai Uttar Pradesh Államban lévő halgazdaságban (Parisitgarh Fish Farm), ill. közösségi halastavakban (Khajuri ponds) tenyésztett három indiai pontyféléből (Labeo rohita, Catla catla és Cirrhinus mrigala) a Myxobolus genusba sorolható nyálkaspórás kórokozókat mutattunk ki. A nyálkaspórás fertőzöttségek az első és második éves korosztályba tartozó halakon sokszor rendkívüli intenzitással voltak megfigyelhetők.

Az indiai édesvízi polikultúrás haltenyésztésben legnagyobb szerepet játszó rohu, catla és mrigal halfajokról (Indian major carps) indiai szerzők korábban már számos, a Myxobolus nemzetségbe tartozó patogén fajt írtak le, azonban a fajleírások kivétel nélkül csak a klasszikusnak tekinthető módon, morfológiai bélyegek alapján történtek.

Vizsgálataink során a rohu kopoltyújáról, izomzatából és veséjéből izoláltunk nyálkaspórásokat, míg catla esetében a kopoltyúról és a veséből, mrigalról pedig csak a kopoltyúról mutattunk ki a Myxobolus nemzetségbe tartozó nyálkaspórás élősködőket. Összesen 12 mintát gyűjtöttünk, melyek morfológiai, szövettani és molekuláris feldolgozása folyamatban van. Molekuláris vizsgálataink előzetes eredményei: alapján a 12 minta összesen 6 vagy 7 fajt reprezentál. A rohu esetében a kopoltyún található faj legközelebb a M. wulii-hoz állt (94%), az izomzatban és vesében található fajról jelenleg nem dönthető el, hogy megegyeznek-e egymással, legközelebbi rokonuk a M. artus (94%). A catla két parazitája közül a kopoltyún előforduló a M. toyamai-ra hasonlított 97%-ban, a vesében élősködő pedig a M. pseudodispar-ra (93%). A mrigal kopoltyúján kétféle nyálkaspórás parazitát is találtunk, az előzetes molekuláris eredmények szerint nem egyeznek meg egymással, legjobban a M. toyamai-ra hasonlítanak.

Az általunk kimutatott nyálkaspórás fajok a szakirodalomban korábban már leírt fajokkal való morfológiai azonosítása folyamatban van, ha azonosságot nem találunk, új faj, fajok leírását tervezzük. A génbankban a három indiai ponytféléből (rohu, catla és mrigal) származó nyálkaspórás szekvencia adatok még nem találhatók, így az általunk nyert szekvenciák mindenképpen elsőnek tekinthetők.

 

MTA és OTKA K71837 támogatás

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.