LÁPI PÓC FAJVÉDELMI MINTAPROGRAM

Tatár Sándor1, Sallai Zoltán2,3, Demény Ferenc4,5, Boczonádi Zsolt5, Hegyi Árpád5, Urbányi Béla5 és Müller Tamás5

1Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veresegyház
2Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve
3Hortobágyi Nemzeti Park, Debrecen
4Tamásházi Tógazdaság, Tiszasüly
5Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A lápi póc (Umbra krameri) a hazai és Nemzetközi Vörös könyvben is szereplő endemikus fajunk, eszmei értéke 100 ezer forint. Elterjedési területe igen kicsi, legjelentősebb állományai hazánkban találhatóak. Egyes becslések szerint állományai az elmúlt 10 évben 30%-kal csökkentek. Az élőhelyeik csökkenésén túl az invazív amurgéb szorítja ki meglévő állományaikat.

A Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke 2009-ben csatlakozott a Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület által indított Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogramhoz. A program célja a lápi póc hazai állományának megőrzése és gyarapítása a faj hosszú távú fennmaradása érdekében.

A Mintaprogram első két ütemében (2008-2009) 4 db. földmedrű, talajvízzel táplált, kb. 50-60 m3 térfogatú tavacskát („Illés-tavak”) hoztak létre a Pest megyei Szadán, mely vizek kémiai, fizikai és biológiai minőségét rendszeresen monitorozzák. A tavalyi évben a Halgazdálkodási Tanszéken szaporított és nevelt széles kárász és réti csík telepítéseivel ellenőriztük az 1. sz. Illés-tó „eltartó képességét”. Az idei évben (III. ütem) tervezett és végrehajtott feladataink:

  • 2010. április elején három ismert lápi póc élőhelyen [Bábtava (Csaroda), Csaronda-patak (Lónya), Gőgő-Szenke-patak (Nagyszekeres)] próbáltunk anyahal állományt gyűjteni, azonban csak az utóbbi helyen sikerült befogni egyedeket. Az első két helyen kizárólag amurgébet fogtunk.
  • Jelenleg a pócok sikeres szaporodását követően a gyűjtött ikrákat keltetjük. Kelést követően lárvanevelési kísérleteket szándékozunk elvégezni.
  • A sikeresen leszaporított pócokat a halfaj számára ökológiai szempontból megfelelő 1. sz. Illés-tóba telepítettük ki.
  •  A lápi póc ivadékokat előnevelt méretben az eredeti élőhelyükre, valamint a fölös szaporulatot az Illés-tavakba szándékozunk kihelyezni.

 

Kísérleteinket és vizsgálatainkat a KvVM (Lápi póc Fajvédelmi Mintaprogram III. ütem (2009-2010)), a Magyar Telekom NyRt., az NKTH és Bolyai János Kutatói Ösztöndíj pénzügyi támogatásokkal végezzük.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.