FOLYAMI ÉLŐHELYEK VÁRHATÓ VÁLTOZÁSAINAK ELEMZÉSE 1 D HIDROLÓGIAI MODELL SEGÍTSÉGÉVEL

Potyó Imre és Guti Gábor

MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd

Kivonat

A mérsékeltövi nagyfolyók többnyire erősen módosítottak, a meder beágyazódása, az árterek feltöltődése és a megváltozott vízjárás általános jellemzőjük. A korábbi szabályozásokkal összefüggő ökológiai problémákat a társadalom egyre inkább felismeri, ami megfigyelhető a helyreállítási lehetőségek iránti érdeklődés növekedésében. A Duna szigetközi szakaszán (1850-1794 fkm) a bősi vízlépcső üzembe helyezése óta kialakult kedvezőtlen változások enyhítésére több átfogó műszaki elképzelést is kidolgoztak az 1990-es évek kezdete óta. A vizes élőhelyek várható területi változása fontos szempontot jelent a rehabilitációs elképzelések ökológiai értékelésekor. A Szigetközben elérendő ökológiai célállapot meghatározása a szabályozások előtti folyóvízi rendszer élőhelyi elemzésére épült. A vizes élőhelyek tipizálása a síkvidéki folyók funkcionális egységeinek rendszerét követte. A funkcionális egységek jelenlegi eloszlását légi felvételekkel és terepbejárással azonosítottuk. A különböző rehabilitációs beavatkozások esetében az élőhelytípusok kiterjedésében várható változásokat MIKE 11 programmal készített egydimenziós (1D) hidrológiai modell eredményeinek elemzésével becsültük. Az élőhelyek azonosításához a vízhozam, vízáramlás sebesség és a vízmélység értékeit használtuk fel. A műszaki beavatkozások változatainak megfelelően GIS térképekkel jelenítettük meg az élőhelyek jövőbeni változásait. Eredményeink fontos alapot képeznek a folyó-ártér ökológiai rendszer jellemző élőhelyeit fenntartó hidrológiai és morfológiai folyamatok helyreállítását segítő műszaki megoldások kiválasztásában.

 

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.