Extenzív halastavak ökológiai értékei és funkciói

Kerepeczki Éva1, Gyalog Gergő1, Halasi-Kovács Béla2, Gál Dénes1 és  Pekár Ferenc1

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Hortobágyi Halgazdaság Zrt., Hortobágy-Halastó

Kivonat

Általánosan ismert tény, hogy a halastavak fontos szerepet töltenek be a megfogyatkozott vízi és vizes élőhelyi növény- és állatfajok fennmaradásában. Kevésbé ismert, hogy ezek az ember által létrehozott haltermelő rendszerek milyen egyéb sokrétű és főként milyen mértékű hasznos funkciókat biztosítanak emberi társadalmunk számára. Előadásunkban bemutatjuk az ökológiai rendszerek szolgáltatásainak tudományos hátterét, fő típusait és néhány általunk ismert, modellnek tekinthető halastó rendszeren keresztül a tavak által nyújtott ökológiai szolgáltatásokat és a kapcsolódó ökológiai értékeket. Egyes szolgáltatások esetében – korábbi vizsgálatainkra támaszkodva – becsüljük azok nagyságát is. Az ökológiai rendszerek funkcióit, általában négy csoportba sorolják be, ez alapján megkülönböztethetünk szabályozó, élőhelyet biztosító, termelő és információt nyújtó funkciókat. A szabályozó működések felelősek az alapvető ökológiai folyamatok fenntartásáért, extenzív halastavak esetében a legfontosabbak: a légköri gázok (CO2/O2) egyensúlyának szabályozása, az éghajlat, ezen belül a mezoklíma és mikroklíma meghatározása, vízellátás és vízvisszatartás szabályozása, tápanyag áramok és körforgások szabályozása, szennyezőanyagok eltávolításának és lebontásának regulációja és a populációszabályozás. Legtöbb adattal a tápanyagáramokról rendelkezünk, magyarországi halastavakon végzett vizsgálataink alapján átlagosan 84 kg/ha nitrogén és 21 kg/ha foszfor visszatartására voltak képesek a tavak. Ugyanakkor a HAKI vízkezelési célokra használt létesített vizes élőhelyi rendszere átlagosan 400 kg/ha nitrogén és 150 kg/ha foszfor eltávolítására volt alkalmas működési periódusa alatt. Az élőhely funkciók a vadon élő fajok számára biztosítanak megfelelő helyet, életkörülményeket, valamint a szaporodáshoz és az ivadékneveléshez nyújtanak területet és kedvező feltételeket. A termelő funkciók, mint az előállított természeti javak összessége, a legkönnyebben számszerűsíthetők, halastavak esetében a megtermelt halhozam, a tavakhoz kapcsolódó vadállomány, fa- és nádbiomassza mennyiségeként adható meg. Az információ funkciókhoz tartoznak az emberi megismerés és tudás fejlődését szolgáló működések, mint az esztétikai információ, a rekreáció, kulturális és művészeti, spirituális és történelmi, valamint tudományos és oktatási információk.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.