Betegség- és stressz rezisztens ponty: Az Eurocarp projekt eredményeinek áttekintése

Jeney Zsigmond1, Peter Dixon2, Ingrid Olesen3, Andrey Bogeruk4, Andy Cossins5, Nikolai Mugue6, Brendan McAndrew7, Ardó László1, Bercsényi Miklós8, Rónyai András1, Jeney Galina1

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Környezeti, Halászati és Akvakultúra Tudományok Központja (CEFAS) Weymouth Laboratórium, Virológiai Intézet, Weymouth, Nagy Britannia
3Az Akvakultúra Kutatás Intézete (NOFIMA), Ås, Norvégia;
4Orosz Szövetségi Halgenetikai és Szelekciós Központ, Moszkva, Oroszország
5Liverpooli Egyetem, Biológiai Tudományok Intézete, Környezeti Gén regulációs Laboratórium, Liverpool, Nagy Britannia;   
6Orosz Szövetségi Halászati és Oceanográfiai Kutatóintézet (VNIRO), Molekuláris Genetikai Intézet, Moszkva, Oroszország
7Stirlingi Egyetem, Akvakultúra Intézet, Stirling, Nagy Britannia;
8Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar, Keszthely

Kivonat

Az EUROCARP című projektet 2006 és 2008 között hajtottuk végre a HAKI koordinálásával. A konzorcium Magyarország, az Egyesült Királyság, Norvégia és Oroszország hét intézetéből állt. A kísérleti munka alapját a HAKI által fenntartott ponty génbank pontyfajtái és változatai képezték. Ezekből két nemesített (Tatai és Szarvasi 15) és két vadfajta (Dunai és Amuri) felhasználásával hoztuk létre a 96 kísérleti családot egy adott keresztezési séma mentén. A családokat külön neveltük addig a méretig, amikor egyedileg jelölhetővé váltak. A családonkénti 100 db halat 5 csoportra osztva alakítottuk ki a kísérleti csoportokat a bakteriális és vírusos fertőzési kísérletekhez, továbbá a tenyésztési paraméterek vizsgálatához.

Az Aeromonas-szal és KHV-vel elvégzett ellenőrzött fertőzési kísérletekkel meghatároztuk a 2 betegséggel szemben ellenálló és érzékeny családokat. Az öröklődés alacsonynak bizonyult az A. hydrophila-val szemben és magasnak a KHV-vel szemben. A családokat rangsoroltuk a betegségekkel szembeni ellenálló-képességük alapján. A 10 legellenállóbb és legérzékenyebb családtól szövet és szérum mintákat gyűjtöttünk, amelyek alapját képezték a funkcionális genomikai elemzéseknek, továbbá a proteomikai és immunológia vizsgálatoknak.

A bakteriális és vírusos betegségekkel szemben ellenálló és érzékeny családok normál és fertőzést követő génexpresszójában jelentkező különbségeket egy jól jellemzett mikroarray segítségével értékeltük. Az ugyanazon halaktól származó szérum/plazma mintákból fehérje expressziót is vizsgáltunk. Kiegészítésül immunológia paraméterek széles skáláját is vizsgáltuk a betegség ellenálló-képesség markereinek meghatározása céljából. Egy közepes felbontású kapcsolódási térképet (linkage map) fejlesztettünk meglévő és új I-es és II-es típusú markerek segítségével. A kvantitatív és molekuláris genetikai adatokat modelleztük egy új pontytenyésztési program megtervezése céljából. Kiadtuk az európai pontyfajták és változatok új, kétnyelvű katalógusát.

A két betegséggel szemben 10 legellenállóbb és 10 legérzékenyebb család állományát fenntartjuk a HAKI-ban további vizsgálatok céljából.

 

Ezt a projektet az Európai Bizottság 6. Keretprogramja támogatásával hajtottuk végre (EUROCARP, Project 0022665).

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.