ALTERNATÍV STABIL ÁLLAPOTOK EGY HALLAL MANIPULÁLT EUTRÓF, SEKÉLY TÓBAN

Tátrai István1, Boros Gergely1, György Ágnes Irma1,3, Mátyás Kálmán2, Korponai János2, Pomogyi Piroska2, Józsa Vilmos4 és Vári Ágnes1

1MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézet, Tihany
2Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Keszthely
3Pannon Egyetem, Limnológiai Tanszék, Veszprém
4Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer I. ütemén található, kísérleti célra használt lefolyástalan, sekély (átlagos mélység: 1,2 m), hipertróf, rendszeres vízvirágzásokkal jellemezhető, 10 ha-os Major-tóban 1999-2001. között halas manipulációt (pontyfélék szelektív állománycsökkentése/ragadozó halfajok telepítése) hajtottunk végre. (A kísérleti tó a környező vizektől gátakkal izolált, külső tápanyagterhelés nem éri). A halas manipuláció hatására 2002-től folyamatos és jelentős vízminőség javulást tapasztaltunk a tóban: a hipertróf rendszer az ún. zavaros vizű fázis, tiszta vizű fázissá változott a beavatkozás hatására. Ennek eredményeképpen a klorofill-a koncentrációja évről-évre csökkent, a Secchi-átlátszóság nőtt, a víz zavarossága (NTU) csökkent, a makrovegetációval való borítottság pedig nőtt. Ezzel együtt csökkent a vízben mérhető különböző foszfor- és nitrogénformák koncentrációja. Az ökoszisztéma működését és a jó vízminőséget a makrovegetáció > 80 % borítottsága mintegy öt évig stabilizálta. 2007-ben azonban egy hirtelen váltás (abrupt shfit)) történt az alternatív stabil állapotban: a tiszta vizű fázis zavaros vizű fázissá változott két hónap alatt. A fázisváltás hatására a makrovegetációval való borítottság jelentősen, < 30 %-ra lecsökkent. 2008-ban azonban ismét egy váltás történt: a makrovegetációval való borítottság egy év alatt megduplázódott (60 %), két év múlva pedig csaknem megháromszorozódott, és a víz átlátszósága elérte a mélység 70-90 %-át. Az alternáló állapotváltozások hatására a halközösségek jelentős természetes variabilitást mutattak: tiszta vizű fázisban a fajszám kétszerese volt a zavaros vizű fázisban mértnek. Hasonló szukcesszió ment végbe a makrovegetáció esetében is, amely a halak természetes variabilitáshoz kapcsolható.

Hosszú távú kísérleteink igazolták azt a tételt, miszerint az ún. halas biomanipuláció potenciális eszközként felhasználható akár hipertróf természetes vizek rekonstrukciójánál és a jó ökológiai állapot eléréséhez.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.