ALAKVIZSGÁLATOK ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) PIKKELYEN

Staszny Ádám1,3, Havas Enikő2, Kovács Róbert1, Urbányi Béla1, Paulovits Gábor3, Bencsik Dóra1, Müller Tamás1 és Csenki Zsolt1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Állattudományi Alapok Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
3Magyar Tudományos Akadémia, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany

Kivonat

Az elmúlt 30 évben a nemzetközi szakirodalomban egyre több olyan publikáció jelenik meg, mely a geometriai morfometriát használja fel bizonyos struktúrák alakjában észlelhető eltérések leírására. A módszer a statisztika és digitális technikák fejlődésével alakulhatott ki, feltárva olyan részleteket, melyek hagyományos módszerekkel addig rejtve maradtak. Jelen kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a pikkely alakjában fellelhető, populációk közötti különbségek a genetikai háttérrel, vagy a környezeti hatással magyarázhatóak-e. Feltételeztük, hogy az alakot mindkét tényező befolyásolja, azonban nem egyenlő mértékben felelős a kialakulásáért. A genetikai meghatározottság vizsgálatára egy törzskönyvezett vonalat (AB) és egy kereskedésben kapható állományt (LF BASKA) hasonlítottunk össze. A környezeti hatás vizsgálatához 4 AB vonalba tartozó anya egyetlen szaporításából származó utódait osztottuk 2-2 csoportba. Így 8 olyan csoportot (N1-É1, N2-É2 stb.) kaptunk, melyben páronként a genetikai különbség a lehető legkisebb volt, hiszen azonos anyahalak utódai voltak. Minden N-es csoport a korának és fejlettségi stádiumának megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot, míg minden É-s csoport a létfenntartáshoz szükséges minimális mennyiségű táplálékot kapott. Az állományt az egyedek ivarérettségéig tartottuk fent, ami zebradánió esetében 3 hónap. Minden csoportból 20-20 egyedtől pikkelymintát vettünk. A pikkelyeket mikroszkóp alatt tárgylemezekre ragasztottuk, majd felső megvilágítású szkennerrel, 2400dpi felbontással digitalizáltuk. A pikkelyeken 7 könnyen meghatározható mérőpontot vettünk fel, majd prokrusztész analízist végeztünk. Ezután regressziós eljárással az adatokat megtisztítottuk a pikkely-méretből adódó különbségektől, és Kanonikus variancia analízissel (CVA), majd Diszkriminancia függvény elemzéssel (DFA) elemeztük az adatokat. Mind a genetikai háttér, mind pedig a környezeti hatás vizsgálatakor sikeresen különítettük el a csoportokat egymástól pikkelyeik alakja alapján. Eredményeink alapján azt láthatjuk, hogy mindkét vizsgált hatás befolyásolja a pikkelyalakot, azonban a környezeti hatás nagyobb arányban játszik szerepet a kialakításában.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.