A HALIVADÉK ÉLŐHELY-HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA A GÖDI DUNA-SZAKASZON

Gaebele Tibor, Weiperth András és Guti Gábor

MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd

Kivonat

A legtöbb folyami halfaj egyedfejlődésének korai fázisában a ripális zónában található, speciális élőhelyet igényel. A Duna gödi szakaszán (1669-1671 fkm) az ivadék fajegyüttesek élőhely-választását meghatározó környezeti változók feltárására kezdtünk átfogó vizsgálatot 2008. tavaszán. A felmérés keretében a Gödi-sziget környékén természetes jellegű és részben szabályozott partszakaszok mentén jelöltünk ki mintavételi helyszíneket. A helyszínek élőhelyi tulajdonságait 12 abiotikus változó mérésével jellemeztük. A mintavételt elektromos halászgéppel, ún. „pont abundancia” mintavételi stratégia alkalmazásával végeztünk. Havi két alkalommal gyűjtöttünk mintákat márciustól decemberig. A vizsgált időszakban a Duna vízjárása viszonylag kiegyenlített volt, de a mintavételi szakaszok élőhelyi mutatói a folyó vízállásával összefüggően határozottan változtak. A mintavételek során 1115 halegyedet gyűjtöttünk, amelyek között 27 halfaj előfordulása volt igazolható. Ivadék vagy lárva korosztályba tartozó példányokat 25 faj esetében mutattunk ki, amelyek összegyedszáma 898 volt. A halivadék élőhely-választásában a mederanyag összetétele, az áramlási sebesség, a turbiditás, a parttól mért távolság és vízmélység bizonyult meghatározó tényezőnek. A fajegyüttesek összetételének évszakos változása az őszi időszakban volt kiemelkedő, amikor néhány invazív faj vált dominánssá, mint a csupasztorkú géb (Neogobius gymnotrachelus), folyami géb (Neogobius fluviatilis), feketeszájú géb (Neogobius melanostomus) és a kínai razbóra (Pseudorasbora parva).

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.