Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform eddigi eredményei és jövőbeli teendői

Urbányi Béla

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A Platform idei elsődleges célja a halászati ágazat teljes terméklánc szereplőinek bevonása, párbeszédre ösztönzése a terület problémái, ötletei, igényei és kívánságai feltérképezésére; továbbá hogy válaszokat adjon a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás területén felmerült kérdésekre, javaslatokra.

Az ágazat különböző szereplői együttesen komoly hatással bírhatnak érdekeik érvényesítésére, és kedvezőbb helyet foglalhatnak el az EU tagállamai között. Ez azt is eredményezi, hogy a nemzetközi akvakultúra integráns, érdekeiket érvényesíteni tudó részévé válhatnak.

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform négy szakmai találkozót és egy záró rendezvényt szervezett idén tavasszal, amelyre a halászati ágazat különböző szférái és képviselői kerültek meghívásra. A találkozók célja a terméklánc különböző szereplőinek megszólítása, igényeinek felmérése, a fejlesztésre váró területek és termelési fázisok felvázolása, lehetőségek megismerése volt.

A találkozókon elhangzottakból markánsan kitűnik, hogy az ágazat szereplői miben látják a halászság erősségeit és lehetőségeit, valamint -erős önkritikát gyakorolva- rávilágítottak a halászati szektor gyengeségeire és veszélyeire.

A találkozókon elhangzottak alapot adnak a Platform fő küldetésének számító Halászati K+F+I+O stratégia megalkotásához, melyet az elkövetkező évben szükséges elkészíteni és az ágazat szereplőivel megvitatni.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.