HALJELÖLÉSES VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI A BALATONON

Turcsányi Béla1 és Specziár András2

1Balatoni Halászati Zrt., Siófok
2MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintéze , Tihany

Kivonat

A Balaton halgazdálkodása során igen jelentős tételt képvisel a tóba betelepített hal, mely mennyisége révén nagyban befolyásolja a halállomány összetételét, valamint a horgászfogásokat is. A telepítések eredményességének és a Balaton két fontos halfajának vizsgálata céljából évek óta jelöléses halvizsgálatokat végez a Balatoni Halászati Zrt. az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézettel közösen. 2003 és 2009 között 3229 db két és háromnyaras pontyot, valamint 2604 db egynyaras süllőt jelöltünk meg és napjainkig több mint 520 visszajelzést regisztráltunk.

A visszafogások dinamikája azt mutatja, hogy a pontyállomány horgászati kihasználtsága extrém magas, a jelölt halak 90%-a egy éven belül kerül visszafogásra. Visszafogások szempontjából a legjobb telepítési méret 600-800 g és 200 g-nál kisebb egyedek telepítése értelmetlen. A telepített pontyok az egész tóban rövididő alatt szétvándorolnak.

A süllők esetében is magas a horgászati kihasználtság, a visszafogások 56% esik az első évre, de alacsonyabb a pontyénál. A legkedvezőbb a visszafoghatóság szempontjából a 200-300 g tömegű halak telepítése, de 150 g-nál kisebbet fölösleges kihelyezni. A süllő szétvándorlása a tóban jóval kisebb mértékű, mint a ponty esetében.

A jelölt halak átlagos növekedése lényegében megegyezik más, a pikkelyek vizsgálatán alapuló felmérések eredményeivel. Ezek szerint a kihelyezett kétnyaras pontyok (0.46 kg átlag kezdő tömeg) várhatóan egy év alatt 1.1 kg, míg két év alatt 3 kg tömegűre gyarapodhatnak a Balatonban. A 0.91 kg átlag tömegű háromnyaras pontyok egy év alatt várhatóan 2.03 kg-ra nőnek. Nagyméretű egynyaras fogassüllő (0.19 kg átlag tömeg) várhatóan egy év alatt 0.32 kg-ra, két év alatt 0.50 kg-ra, míg három év alatt 0.79 kg-ra nő a tóban. Ugyanakkor, a különböző időben telepített halak, főként a pontyok, növekedése nagyon különbözőnek bizonyult. Ez egyértelműen mutatja, hogy a növekedési feltételek – táplálékellátottság, időjárási tényezők – évről-évre jelentősen változhatnak. Szintén nagyon jelentős különbség mutatkozott egy-egy telepítésen belül az egyes egyedek növekedésében.

Haljelölések más vizsgálati módszereknél jóval kisebb költségek mellett lehet hozzájutni egyes, a hatékony halgazdálkodáshoz szükséges információkhoz. Indokolt tehát, hogy a haljelölések az eddigieknél sokkal fontosabb szerepet kapjanak, elsősorban a jelentős horgászati szereppel bíró nagyobb természetes vizeinken, ahol a jelölt halak számottevő visszafogása biztosított lehet.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.