Gyógyszerek és maradványaiknak lehetséges hatásai és kimutatási lehetőségei vízi környezetben

Gy. Papp Zsuzsanna, J. Sándor Zsuzsánna, Kosáros Tünde, Hegedűs Réka, B. Csávás Katalin és Kiss-Horváth Ágnes

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A különböző ipari gyártási eljárások révén, a modern növényvédelem és az intenzív gyógyszerfelhasználás során egyre számottevőbb mennyiségben kerülnek a természetbe környezetszennyező anyagok. Ezek közül különösen nagy veszélyt jelentenek a környezetre a háztartási szennyvízzel együtt távozó, erősen perzisztens gyógyszerek, amelyeket igen alacsony koncentrációjuk miatt hosszú évtizedeken keresztül a környezetre nézve veszélytelennek tartottak. Az analitikai eljárások és készülékek korszerűsödésének köszönhetően lehetővé vált az eddig nem mérhető, kis koncentrációjú szennyezések nyomon követése is. Ennek eredménye, hogy manapság a környezetvédelmi analitika fejődésének egyik fő iránya az „emerging pollutants” (egyre nagyobb figyelmet igénylő szennyezők) anyagok kutatása. Ezek a szennyezők potenciálisan nagy veszélyt jelentenek, de hatásuk még sok szempontból nem tisztázott, és forgalmazásuk, környezetbe kibocsátásuk nem kellően szabályozott. Közöttük jelentős számban vannak olyanok, amelyeket sem a szennyvíztisztítók, sem az ivóvíztisztítók nem tudnak teljesen eltávolítani, és ennek következtében az állandó utánpótlás miatt a környezetben perzisztensé válnak.

A különböző veszélyes és mérgező anyagok eltérő mértékben felhalmozódhatnak a növényekben és az állatokban, ahol koncentrációjuk - a bioakkumuláció és a biomagnifikáció miatt - sokkal nagyobb lehet, mint a környezetben. A szennyező forrás a vízen keresztül közvetlenül érintkezik a vízi ökoszisztéma szervezeteinek teljes testfelületével, ezért a felhalmozódás jelentős mértékű lehet. A hazai szennyvizek tetraciklin szennyezettségének mértéke összehasonlítva a nemzetközi irodalomban leírt értékekkel (0,1 - 30 µg/l) az alacsonyabb tartományban van (0,05-0,5 µg/l). A természetes vizekből kifogott halakban azonban így is előfordul kimutatható mértékű antibiotikum szennyeződés.

Előadásunk célja hazai vizeink ismert gyógyszerszennyezettségének elemzése és összehasonlítása a nemzetközi adatokkal, különös figyelemmel az antibiotikumokra.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.