Az európai élelmiszertermelés jövője

Horn Péter

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár

Kivonat

Azok a módszerek, amelyeket az emberiség a korábbi időszakokban többször sikeresen alkalmazott a mezőgazdasági termelés fejlesztése érdekében, a jövőben már nem lesznek megfelelőek. A mezőgazdaság és az akvakultúra fenntartható fejlesztéséhez két alapfeltételnek kell teljesülnie: elegendő helyi erőforrással kell rendelkezni és a működési biztonságnak hosszú távon is fenntarthatónak kell lennie. E két feltétel biztosítása napjainkban egyre nehezebbé válik.

A világ élelmiszer-ellátásának és az ehhez kapcsolódó új folyamatoknak döntő eleme az, hogy elsősorban Kínában, Indiában és a délkelet-ázsiai országok többségében az egy főre eső jövedelem gyorsan nő, amellyel együtt jár a lakosság élelmiszer-fogyasztásának gyors szerkezeti átalakulása. A döntően növényi eredetű táplálékok helyett egyre nagyobb mértékben fogyasztanak állati eredetű élelmiszereket, gyorsan nő a hús- és halfogyasztás.

Napjainkban a fejlett és fejlődő világban a lakosság magas értékű állatifehérje-ellátásában nagy szerepet játszik a hal. A jelenlegi kb. 100 millió tonnás éves tengeri halfogás a jövőben semmiképpen sem tartható fenn, ezért a halfogás csökkenése várható. A világ mintegy négymilliós halászhajó-flottája súlyosan károsítja a tengerek halállományát, több értékes halfaj (pl. atlanti hering, ausztrál tőkehal, kékúszójú tonhal) állománya gyakorlatilag összeomlott. Amennyiben a tengeri halászat területén nem következik be alapvető változás, a fejlett és fejlődő világ halellátása a jelenlegi szinten lehetetlenné válik. Az édesvízi halállományok helyzete sem jobb a tengerieknél, sem minőségi, sem mennyiségi vonatkozásban.

Ebben a helyzetben felértékelődik az akvakultúra szerepe. Döntő fontosságúvá válik a tenyésztett állatoknak (nemcsak a halaknak) az a képessége, hogy mennyi takarmányból képesek egységnyi mennyiségű állati terméket előállítani. A szapora állatfajok a takarmány-alapanyagokért folytatott kiéleződő versenyben jelentős előnyben lesznek. Ebben az összefüggésben a halhústermelés különböző változatai, a halak igen nagy szaporasága miatt, jelentős lehetőségeket rejtenek, habár ezen a területen a mesterséges tengeri halszaporításban és -nevelésben egy új innovációs hullámnak kell bekövetkeznie, amely folyamatnak a kezdeteinél tartunk. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a haltakarmányokban rendkívül magas, a tengeri halfajoknál pedig szinte kizárólagos a hal- illetve a magas biológiai értékű állati fehérjék aránya.

Az új kihívások tükrében az Európai Uniónak is át kell alakítania az agrár- és halászati politikáját. A mezőgazdaságban tovább fokozódik a szakmai felkészültség, a professzionalizmus szerepe és a legújabb kutatási eredmények gyors és általános alkalmazása, amely a versenyképesség egyik legfontosabb pillére.

VID

Az előadás anyaga PDF formátumban

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.