A ponty pikkelymintázat öröklődése, és az abból következő néhány gyakorlati következmény újragondolása

Szücs Réka1, Merth János1, Budaházi Attila1, Gorzás Anita1, Orbán László2, Jeney Zsigmond3 és Bercsényi Miklós1

1Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely
2Temasek Life Sciences Laboratory, Singapore
3Halászati és Öntözési Kutató Intézet, Szarvas

Kivonat

Egy több, mint hetven éves modell szerint a ponty pikkelymintázatának kialakításáért, egy két gén-két alléles rendszer a felelős (Kirpicsnyikov 1936). Ebben a rendszerben azok az egyedek amelyekben az N allél homozigóta állapotban van elpusztulnak. A bőrpontyok (ssNn) utódaiban pedig fentotípusos hasadásnak kell bekövetkeznie. A gyakorlati megfigyelések ennek ellentmondottak.

Rohner és munkatársai (2008) zebradánióban szintén találtak tükrös változatot, és megállapították, hogy ennek okozója a pontyéval homológ fibroblaszt növekedési faktor receptor génjének (fgfr1) a mutánsa.

Tükrös, pikkelyes, bőr és oldalvonalsoros változatokkal készített keresztezéseink elemzései azt mutatják, hogy a korábbi modell nem alkalmas az eredmények magyarázatára. Az oldalvonalsorosak utódjaiban nincsen sem tiszta tükrös, sem tiszta pikkelyes változat. A bőrpontyok utódaiban pedig nem jelenik meg a feltételezett letalitás. Ez a változat igenis javasolható a gyakorlati tenyésztés számára.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.