A BELFŐ-CSATORNA HALKÖZÖSSÉGE

Juhász Lajos és Poór Ádám

Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki tudományok Centruma, Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Kivonat

A kutatást a Rétközben lévő Belfő-csatornán végeztük, egy olyan vidéken, ahol a vízrendezést megelőzően a terület vizes élőhelyeit fajgazdag halállomány jellemezte, a fokgazdálkodás, a természettel harmóniában élő emberrel együtt.

A mintavételeket 2008 tavaszán és őszén végeztük a csatorna kisvárdai szakaszán. A mintavételeket hagyományos halászeszközökkel –varsák kétköz hálók- végeztük. Három jellegzetes élőhelytípust különítettünk el, ezeket a vizsgálatokban külön mintavételi szakaszként kezeltük.

Összesen a négy mintavételi szakaszon 17 faj került elő. Három védett (Rhodeus sericeus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia), öt faj pedig ritka státuszú a hazai értékrend szerint (pl.: Tinca tinca, Carassius carassius). A mintavételi szakaszok nem csak élőhelyi paraméterek, hanem halfauna összetétel alapján is elkülönültek egymástól. A legnagyobb egyedszámban fogott vágó csík mindegyik mintavétel során előkerült. A nagyobb számban fogott fajok mellett néhány, az élőhelyre nem jellemző faj is színesíti a halfaunát.

Az októberi mintavételeket az első mintavételi szakaszon a parti és vízi növények kaszálása előzte meg, ami drasztikusan megváltoztatta a fajösszetételt. A leggyakrabban vizsgált mintavételi szakaszon a májusi mintavételek során eudomináns vágó csík egyetlen példánya sem került elő, ellenben az amurgéb 85%-a volt a fogott halegyedeknek.

A Belfő-csatorna alacsony természetvédelmi értéke ellenére (TA=17, TR=1) természetvédelmi szempontból mégis jelentős víztér, mert az összes fogott halegyed között jelentős a védett vagy ritka státuszú faj aránya.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.