MAGYAR ÉS KÍNAI PONTYFAJTÁK (CYPRINUS CARPIO L.) GENETIKAI STRUKTÚRÁJÁNAK ÉS FILOGENETIKAI KAPCSOLATAINAK VIZSGÁLATA MITOKONDRIÁLIS DNS ANALÍZISSEL

Chenghui Wang1, Sifa Li1*, Zoltán Tamás Nagy2, István Lehoczky2, Len Huang1, Yan Zhao1, Xiao Song1, Zsigmond Jeney2

1Key Laboratory of Aquatic Genetic Resources and Aquacultural Ecosystems, Ministry of Agriculture, Shanghai Fisheries University, Shanghai, 200090, China
2Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, Anna liget 8

Kivonat

Két mitokondriális DNS régió / COII-tRNA-lys (657bp) és D-loop (829bp) / bázissorrendjét vizsgáltuk annak érdekében, hogy információt nyerjünk hat a HAKI génbankjában fenntartott és hat Kínában tenyésztett pontyfajta genetikai változatosságáról, valamint az európai pontyfajták eredetéről. Az AMOVA analízis és a páros FST értékek szignifikáns genetikai divergenciát mutatnak a magyar és kínai fajták között. A két különálló mtDNS szekvencia NJ és Bayesi analízise valamint a kombinált adatok ugyancsak az előbbi megállapítást támasztják alá. Mindezekkel együtt a néhány a Jangce és az Amur folyóból származó egyed a Magyar fajtákhoz hasonló genetikai jellemzőkkel bír, amely felveti egy esetleges kapcsolat lehetőségét a populációk között. Ezen vizsgálat eredményei nem támasztják alá az európai ás ázsiai fajták egymástól elkülönült kialakulásának elméletét; az Amur folyóból származó populáció lehet a régóta keresett kapocs az európai és kelet-ázsiai pontypopulációk között.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.