AZ EU VÍZ KERETIRÁNYELV ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐ VÍZMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS A HAZAI VÍZFOLYÁSOK HAL - MONITOROZÓ RENDSZERE ALAPJÁN

Halasi-Kovács Béla1, Tóthmérész Béla2

1SCIAP Kft Debrecen
2Debreceni Egyetem Ökológiai Tsz, Debrecen

Kivonat

A Víz Keretirányelv (VKI), illetve az annak végrehajtására elfogadott kormányrendelet értelmében 2006. végére ki kell dolgozni Magyarországon a felszíni vizek minősítését szolgáló monitorozó rendszert. A rendszernek több más élőlénycsoport mellett vizsgálati objektumai a halegyüttesek is. A biológiai minősítési elemek közül a hal-monitorozáshoz Magyarországon csak részlegesen álltak rendelkezésre a VKI céljainak megfelelő, és egységes adatok. A 2005-ben, 190 vízfolyás-víztesten elvégzett ECOSURV projekt halállomány vizsgálatának eredményei megfelelő, egységes biotikai adatokat biztosítanak a minősítési eljárás kidolgozásához. Ezen adatok elemzése azonban arra is rámutatott, hogy a nyugat-európai (FAME) kutatási program eredményeként kialakított minősítési rendszer (European Fish Index, EFI) nem illeszthető jól a hazai víztípusokra, vagyis az EFI használata nem megfelelő a hazai víztestek halegyüttes alapján történő minősítésére. Ezek alapján célunk volt kvantitatív módszerekkel elvégezni a halegyüttesek alapján történő vízminősítést olyan módon, hogy az megfeleljen a VKI előírásainak, igazodjon az egységesen kezelhető eredmények követelményéhez, ezzel együtt az EU-ban használt rendszerekkel összevethető minősítési eljárást biztosítson, és mindezekkel együtt figyelembe veszi a hazai víztípusok és halfauna attól eltérő sajátságait.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.