Az élőbevonat szerepe a tavi haltermelésben

Kosáros Tünde1,2, Gál Dénes1, Pekár Ferenc1, Lakatos Gyula2

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Debreceni Egyetem, TTK, Alkalmazott Ökológiai Tanszék, Debrecen

Kivonat

A tavi haltermelésben az élőbevonatnak legalább kettős funkciója van: csökkenti a szennyezőanyagok mennyiségét, ezáltal javítja a víz minőségét, ugyanakkor természetes haltáplálékként is szolgál. Az élőbevonat (perifiton) azoknak a szervezeteknek az együttese, amelyek a vízfenéktől eltérő anyagú, attól jól elkülöníthető víz alatti szilárd alzaton találhatók (Behning, 1924; Dussart, 1966; Lakatos, 1976). Mivel takarmányozás nélküli extenzív halastavakban a halprodukció a természetes produktivitáson alapul, az élőbevonat termelődésére alkalmas felületek létesítésével növelhető a halastavakban képződő természetes táplálék mennyisége (Kiss et al., 2004).

Egy kombinált intenzív-extenzív tavi haltermelő rendszer intenzív egységében keletkező anyagcsere-termékeket az extenzív részben az élőbevonat és a népesített halak segítségével nemcsak eltávolíthatjuk, hanem hasznosíthatjuk is. A tó-a-tóban technológia kísérleti alkalmazása során az extenzív rész hatékonyságának növelése érdekében, megnövelt felületen képződött élőbevonat mennyiségi és minőségi változásait, valamint a vízminőség alakulását vizsgáltuk. Mindhárom vizsgált kombinált rendszer intenzív részében szürke harcsa nevelése történt táp etetésével, míg az extenzív részben pontyot és tilápiát neveltünk takarmányozás nélkül. Két rendszer esetében, a tavak területével megegyező felületű (300 m2) fűzfa gyökereket helyeztünk ki, ezáltal növelve a felületet, melyen élőbevonat kialakulására van lehetőség. Becsültük a tavakban képződött összes perifiton mennyiségét és megállapítottuk az alábbi táblázatban hiánynak nevezett mennyiséget, mely a halak és a különböző vízi gerinctelenek bevonat fogyasztását és a levált, illetve a pusztulásból adódó mennyiséget jelenti.

A tavak élőbevonatának mennyiségi változásai (kg) és a nettó halhozamok (kg ha-1)

2007. 05. 10. – 2007. 10. 11. 1. tó 2. tó 3. tó
  Élőbevonat (kg) kontroll 58,5 58,8
  Hiány (kg) 32,9 51,2
  Lesőharcsa (Silurus glanis L.) 3173 5747 2747
  Ponty (Cyprinus carpio) 1298 363 1314
  Tilápia (Oreochromis niloticus L.) 2321 1715 3022
  Egész rendszer 6792 7825 7083

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.