A ZAGYVA FOLYÓ VIZÉNEK MINŐSÍTÉSE - ZOOPLANKTON ADATOK

Tajthy Dóra1, Zsuga Katalin2, Pekli József1

1Szent István Egyetem, Környezettudományi Intézet, Nemzetközi Fejlesztési és Trópusi Osztály, Gödöllő
2VITUKI, Budapest

Kivonat

A víz életteret biztosít számos élőlénynek és magának az embernek is nélkülözhetetlen. Az Európai Unió Víz Keretirányelvének bevezetésével a vizek minősítésében a korábbi időszakhoz viszonyítva nagyobb hangsúly kap a vízi élőlényegyüttes is, amelynek fontos tagjai a zooplankton szervezetek is. A vizekben élő számos halfaj egyik legfontosabb természetes tápláléka a zooplankton, valamint a halak túlnyomó többségénél, a lárvák és az ivadékok számára nélkülözhetetlen startertápláléka az első hónapokban. Ezen ökológiai szerep miatt is fontos állományainak nyomon követése. Vizsgálatainkban, a vizeinkben igen nagy egyedszámban jelenlévő Rotatoria, Cladocera, illetve Copepoda állomány mennyiségi és minőségi változásaival foglalkoztunk.

Célkitűzésünk volt, hogy ezen élőlénycsoportok mennyiségi és minőségi összetétele segítségével képet kapjunk a Zagyva folyó minőségi állapotáról, feltárjuk a vizsgált folyó zooplankton állományának nyári, tavaszi változásait. Felméréseket végeztünk a völgyzárógátas Maconkai víztározón is, melynek tápláló- és egyben elvezető vízfolyása a Zagyva, ezért felmérése hozzátartozik a folyó vizsgálatához.

A vizsgálatok egy féléves időszakot (2006. március-október) ölelnek fel kétheti, ill. havi mintavételi gyakorisággal. A vizsgált három élőlény csoport gyűjtési és feldolgozási módja azonos volt. A helyszínen 25-50 liter vízminta átszűrésére került sor 50 µm lyukbőségű planktonhálóval. Az így tömörített mintákat a helyszínen formalinnal tartósítottuk, majd laboratóriumban mikroszkóp segítségével megtörtént a mennyiségi, minőségi feldolgozás. A vízminőségre vonatkozó következtetéseket a fajok indikátor szerepének, valamint a dominancia és a diverzitás viszonyoknak a figyelembevételével tettük meg.

A Zagyva, a felmérés során előkerült 68 Rotatoria, 10 Cladocera és 4 Copepoda faj alapján fajgazdagnak mondható. A folyami jellegből adódóan a Rotatoria állomány nem csak fajszám, de egyedszám tekintetében is jóval nagyobb értékeket adott a kisrákokhoz viszonyítva. A Copepoda lárvák jellemzően minden időszakban és a mintavételi helyek túlnyomó többségében jelen voltak, míg a Cladocera csoport általában csak néhány egyeddel képviseltette magát a folyó élővilágában. Ez alól kivételt jelentett a tavaszi nagyvizes időszak, amikor a folyamatosan jellemző Rotatoria dominancia mellett megnőtt a Copepoda és a Cladocera faj- és egyedszám.

A zooplankton vizsgálat eredményei alapján a Zagyva folyó béta-mezoszapróbikus zónába tartozik, ami jó vízminőségi kategóriának felel meg. Megállapítható, hogy az eddig feldolgozott eredmények alapján a folyó leginkább módosult szakaszának a nagybátonyi mintavételi hely bizonyult. Mennyiségi szempontból a májusi-június eleji mintavételek mutattak alacsony egyedszámot, majd július 10-én a mintákban drasztikusan lecsökkent a zooplankton egyedszám, de az állomány egy hónapon belül regenerálódott.

Felmérésünk azt mutatta, hogy a Maconkai víztározó nagy mennyiségű természetes haltáplálékot biztosít az itt található 46 halfajnak. A víztározó a domináns, eutróf vizekre jellemző, illetve kozmopolita fajok alapján szervetlen növényi tápanyagokkal jól ellátott, elsődleges szervesanyagot bőven termő víz. A tározó, bár időnként kialakulnak alfa-béta-mezoszapróbikus zónába tartozó helyek, átlagosan a béta-mezoszapróbikus zónába tartozik.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.