A széles kárász mesterséges szaporítása, ivadéknevelése és telepítése (2007-2008)

Müller Tamás, Demény Ferenc, Csorbai Balázs, Urbányi Béla, Boczonádi Zsolt, Váradi László

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A széles kárász (Carassius carassius L.) hazai halfaunánk egyik őshonos faja, mely a múltban meghatározó szerepet töltött be a dús vegetációjú élővizek ökoszisztémáiban. A folyószabályozások, a természetes lápvidékek és mocsarak lecsapolása azonban nagymértékben lecsökkentette élőhelyeinek számát, miáltal a faj a természetes környezetétől eltérő víztípusokba kényszerült, ahol az agresszívebb halfajok – különösképpen az invazív ezüstkárász – elnyomják. A fennmaradt élőhelyek megóvása önmagában sajnos nem minden esetben bizonyulnak kellően hatékonynak őshonos kárászfajunk tekintetében. Emberi beavatkozások a védett területeken a „leromlott” állományban tökéletes pusztítást végezhetnek. Ezen okok felismerése vezetett arra, hogy más úton segítsük a faj magyarországi megerősödését. Célunk a széles kárász mesterséges szaporítása és ivadéknevelése, melynek révén egynyaras halak kihelyezésével növelhetjük a faj fennmaradásának esélyeit.

2007. évi kísérletek: A pontyszaporítás keltetőházi technológiáját sikeresen alkalmaztuk a széles kárász mesterséges szaporítására. Ívási idő előtti szaporításkor többféle hormonkészítményt (pontyhipofízis, pontyhipofízis+dopamin receptor antagónista, human chorion gonadotropin, szintetikus GnRH+dopamin receptor antagónista) használtunk fel. Különböző reprodukciós paramétereket, valamint az embriófejlődés sebességét vizsgáltuk és vetettük össze szakirodalmi adatokkal. Általunk felnevelt ivadékok egy részét két olyan helyre telepítettük, ahol a széles kárász helyi védelemben részesülnek, valamint 100 ezer elúszó lárvát szállítottunk az Aranyponty ZRt. egyik nevelőtavába (Iskolaföld). Az ott felnevelt és lehalászott egynyaras halat (5-7cm) a Balatoni Halászati ZRt töreki telepére szállítottuk, ahol még egy évig tovább nevelik. Célunk a halakat egyedi jelekkel ellátva a Balaton északi befolyóvizeibe visszatelepíteni nyomonkövetve a megmaradásukat, illetve növekedésüket.

2008. évi kísérlet: Az előző évben leszaporított anyahal állomány egy részét átteleltettük és fokozatos hőmérsékletemeléssel és pontyhipofízis+dopamin receptor antagónista keverékkel ovulációra késztettük (március 22.). Előző évhez hasonlóan reprodukciós paramétereket számoltunk.

A széles kárász szaporítása nagyüzemi keretek között sikeresen végrehajtható, s az állomány több éven át felhasználható szaporításra. A technológia kiegészítő beruházást nem igényel, mivel a gazdaságilag jelentős halfajok mesterséges szaporításánál használatos berendezések e célra is alkalmazhatóak.

 

Kísérleteinket a Baross Pályázat (OMFB-BAROSS-4-2005-0037) valamint az MTA Bolyai Kutatói Ösztöndíj pénzügyi támogatásával végezzük.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.