SustainAqua – új utak keresése az édesvízi akvakultúra fenntartható fejlesztésére

Bardócz Tamás1, Gál Dénes2, ifj. Lévai Ferenc3, Pekár Ferenc2 és Váradi László2

1Euconsult Alapítvány, Gödöllő
2Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
3Aranyponty Zrt., Százhalombatta

Kivonat

A magyar halászati ágazat szempontjából meghatározó jelentőségű, hogy a hazai vállalkozások, szakmai szervezetek és kutatóhelyek milyen hatékonysággal képesek bekapcsolódni az egyesült Európa döntéshozatali folyamataiba.

A kutatás szempontjából ezért elengedhetetlenül fontos az olyan nemzetközi projektekben történő részvétel, amelyek eredményei hatással lehetnek az Európai Unió Halászati Politikájának alakulására. Ilyen kutatási projekt indítását kezdeményezte a dániai székhelyű EUROFISH nemzetközi szervezet, amelybe korábbi, kialakult munkakapcsolatok és sikeres együttműködések alapján a Szarvasi Akvapark Egyesületet, a Halászati és Öntözési Kutatóintézetet, KKV partnerként pedig az Aranyponty Halászati Zrt.-t vonta be. Az "Integrált szemléletű program a fenntartható és egészséges édesvízi akvakultúráért" címmel, SUSTAINAQUA akronim jelöléssel beadott projektet az EU FP6 keret-programja támogatja.

A tervezett projekt fő célkitűzése, hogy 12 országból, 24 résztvevővel olyan kutatási és képzési programokat valósítson meg, amelyek elősegíthetik a legfontosabb európai édesvízi haltermelési rendszerek hosszú távú gazdasági és környezeti fenntarthatóságát. Ezt úgy kívánja elérni, hogy 5 különböző típusú termelési rendszerben folytat üzemi és modell kísérleteket annak vizsgálatára, hogy miként lehet a termelők bevételeit úgy növelni, hogy mellette a környezeti fenntarthatóság mutatói is javuljanak. Az 5 különböző országban megvalósuló modellek témái a következők lesznek:

  • Svájc: Intenzív tilápia nevelés hydro-kultúrás növénytermesztéssel és ráktenyésztéssel integrálva.
  • Lengyelország: A polikultúrás extenzív haltermelés fejlesztése új fajok bevonásával.
  • Magyarország: Létesített vizes élőhelyek alkalmazása az intenzív rendszerek vízkezelésében, ragadozó halak intenzív és extenzív nevelésének fejlesztése, járulékos haszonvételek növelése a környezetterhelés minimalizálása mellett.
  • Hollandia: Az energiafogyasztás és a környezetterhelés csökkentése intenzív angolnatermelő telepeken.
  • Dánia: Az intenzív pisztrángtelepek környezetterhelésének minimalizálása.

Előadásunkban bemutatjuk a projekt eddigi eredményeit és a következő időszak tevékenységeit.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.