RIZSFÖLDI TENYÉSZTÉSRE ÉS A RIZS NÖVÉNYVÉDELMÉRE LEGINKÁBB ALKALMAS HALFAJOK ÉS KOROSZTÁLYOK KIVÁLASZTÁSA

Szító András1 és Izsó Lajos2

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Biocsárda Kft., Csárdaszállás

Kivonat

A projektben célként tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, lehetséges-e a rizsföldi halneveléshez újabb halfajok felhasználása.

Az e célra felhasználható halfajoknak a szélsőséges környezeti tényezők iránt tűrőképeseknek kell lenniük, mivel a sekély vízborításhoz a kultúrnövény alkotta sűrű növényzet társul.

A rizsföldi halneveléshez azonos korú, előnevelt ivadék szükséges, ezért csak azok a halfajok jöhetnek számításba, amelyek mesterséges szaporításának technológiája már ismert.

Ilyen ismérveknek a jászkeszeg felel meg, amelynek előnevelt ivadékát elsőként neveltük rizsvetéseken. Az előkísérletek alapján az ivadék a ponty és a lesőharcsa mellett megtalálta életfeltételeit és táplálékát.

Meg kellett vizsgálnunk, milyen korosztály jöhet szóba a rizsföldi halnevelésnél.

Megállapítottuk, hogy a sekély vízmélység miatt bármely halfajnak csak az előnevelt ivadéka alkalmas e célra.

Meg kellett vizsgálnunk, milyen népesítési szerkezet alkalmas a rizskártevők elleni védekezésre.

Megállapítottuk, hogy a jelenleg alkalmazott népesítési kombinációkban a nagyobb halsűrűséggel kisebb tömeggyarapodást érünk el, de növeljük a kártevők elleni hatékony küzdelem biztonságát, mert ha bármilyen okból a tenyészidő első hónapjában akár 20-30 %-os elhullás következik be, a megmaradt halmennyiség akkor is elégséges a biztonságos biológiai védekezéshez.

Háttérvizsgálatokkal megállapítottuk, hogy a jelenleg alkalmazott népesítési szerkezetek és halsűrűségek alkalmasak a rizsvetések rovarkártevői elleni hatékony biológiai védekezéshez.

Háttérvizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a jelenleg alkalmazott halfaj kombinációkban alkalmazott népesítés számára a rizsvetések talajában élő gerinctelen állatok megfelelő mennyiségű táplálékbázisként szolgálnak a tenyészidő végéig. Augusztus középső harmada jelenti a táplálék lényeges megfogyatkozását, amelynek oka egyrészt a már jelentős méretű halak étvágya, másrészt a természetes táplálékot alkotó rovarok szaporodásának ciklusossága.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.