Iparszerű haltermelés recirkulációs rendszerekben; Egész éves haltermelés - gazdaságosan

Diviki Sándor és Borbély Gyula

Jászkiséri Halas Kft., Jászkisér

Kivonat

A Jászkiséri Halas Kft. felismervén a hazai tógazdasági haltermelés fejlődési korlátait és a nemzetközi akvakultúrában tapasztalható tendenciákat, egy intenzív recirkulációs halnevelő rendszer megvalósítását határozta el. A több tekintetben is újító, és Magyarországon még nem alkalmazott technológiát magában foglaló halnevelő terveit a Halászati és Öntözési Kutatóintézettel, majd pedig a dán Inter Aqua Advance Aps. céggel együttműködve fejlesztettük ki. A fejlesztési irányelvekben a nemzetközi kutatási eredmények figyelembevételével az alacsony bekerülési (berendezések ár-érték aránya, helytakarékos épületkialakítás, stb.) és működési (alacsony szivattyúzási, szűrési és oxigénbeoldási energia igény) költségek kiemelt fontosságot kaptak.

A fejlesztési munka a magyarországi gazdasági viszonyok maximális figyelembe vételével zajlott. Kiindulási pontunk az volt, hogy különböző, főleg nyugat-európai cégek által kínált recirkulációs rendszereknél alacsonyabb bekerülési, azonos vagy kisebb működési költséggel rendelkező, ugyanakkor hasonló termelési kapacitású rendszert hozzunk létre.

A recirkulációs rendszerek összetettsége és sajátos tervezési, üzemeltetési feltételei miatt kezdetben a fejlesztési munka egy tanulási folyamatnak volt tekinthető, hiszen ismereteink több területen hiányosak voltak. Számos technológiai megoldás komplex technológiai és ökonómiai elemzésével jutottunk el az általunk megfelelőnek tartott megoldásokhoz. Munkánkat nagyban segítette a dán Inter Aqua Advance Aps. technológiájának megismerése és a céggel történő szoros együttműködés kiépítése, amelyre fejlesztési elképzeléseink hasonlósága teremtett biztos alapot.

Egy recirkulációs rendszer működési költségeit alapvetően befolyásolja a halak által termelt szennyeződések (szerves lebegőanyag, ammónia, stb.) eltávolításának hatásfoka és a medencék, valamint a vízkezelő egység közötti vízszállítás energiaköltsége, amely szoros összefüggésben van a halak oxigénellátásának megoldásával is.

A tervezett rendszerben egy olyan, a dán Clearwater rendszeren alapuló technológia kerül megvalósításra, amely a mechanikai és biológiai szűrést alacsony energiaigénnyel képes megoldani gyakorlatilag úgy, hogy mozgó (könnyen meghibásodó) alkatrészt nem igényel, ami nagyon megbízhatóvá teszi a rendszert. A beépítendő oxigénbeoldó berendezések alacsony nyomást igényelnek (ellentétben a hagyományos rendszerekkel, amelyek kb. 0,5-1 bar nyomáson működnek) ahhoz, hogy a halakra ráfolyó vizet oxigénben dúsítsa, ezért jelentősen alacsonyabb szivattyú energiaköltséggel oldható meg a víz mozgatása, mint más rendszerekben.

A hazai viszonylatban példaértékű K+F együttműködés keretében a Kft. számára lehetővé vált egy fajlagosan alacsony bekerülési költségű halnevelő rendszer megvalósítása, amely értékes, nagy piaci értékű ragadozó halak egész éves, költség-hatékony termelését teszi lehetővé.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.