Az EUROCARP Projekt előrehaladásának ismertetése

Jeney Zsigmond1, Rónyai András1, Gál Dénes1, Ardó László1, Potra Ferenc1, Nagy Zoltán Tamás1, Bakos János1, Váradi László1, Bercsényi Miklós2, Bjarne Gjedre3 és Jeney Galina1

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas
2Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
3AKVAFORSK - The Institute of Aquaculture Research, Ås, Norvégia

Kivonat

A 2006. évi Halászati Tudományos Tanácskozáson ismertettük a Halászati és Öntözési Kutatóintézet által koordinált új európai uniós kutatási projektet. Jelen előadásunkban az EUROCARP projekt első évi előrehaladásáról adunk számot.

A projekt dokumentumnak megfelelően a 2006-os szaporítási szezonban létrehoztuk a kísérleti munka alapját képező 96 ponty családot. A HAKI által fenntartott ponty élő génbankból egy célirányos szempontrendszer alapján választottuk ki a négy tájfajtát/változatot. A dunai, az amuri, a tatai és a Szarvasi 15-ös változatokból egy erre a célra tervezett keresztezési mátrix mentén szaporítottuk le a 96 családot. A legfontosabb szempont a minél szélesebb genetikai változatosság kialakítása volt.

A szaporítás, keltetés, elő- és ivadéknevelés sajátossága volt, hogy sok változatot kellett kis egyedszámban, azonos körülmények között, ugyanakkor külön-külön nevelő egységekben felnevelni addig a méretig, amikor már egyedi jelölést lehet alkalmazni.

Ehhez a projekt indulásakor át kellett alakítani a HAKI kísérleti halnevelő recirkulációs rendszerének ún. halas oldalát. A viszonylag kisszámú halnevelő medencét nagyszámú (100 db) halnevelő egységre kellet cserélni. A kísérleti halnevelés céljait figyelembe véve 300 literes kádakat alkalmaztunk. Hasonló módon meg kellett változtatni a mesterséges szaporítás technológiáját. A 96 ikra tétel majdnem egyidejű létrehozása az elterjedt és rutinszerűen alkalmazott technológiával kivitelezhetetlen volt. Helyette ragadós ikrát „rögzítettünk” keretekre feszített függöny anyagra. Az inkubációt átalakított 40 literes edényekben végeztük el. Kelés után ezek az edények szolgáltak a lárvanevelésre is. A lárvák mennyiségét kelés után 2000 db/edény értékre állítottuk be. Az etetést az első 2 hétben Artémia Naupliusszal végeztük, napi ötszöri alkalommal. Mesterséges tápra a 3. héten tértünk át fokozatosan. A 4. héttől kezdődően a lárvák már csak Nutreco indító tápot kaptak. A mesterséges tápra szoktatás után az „előnevelt halakat” áthelyeztük a 300 literes halnevelő egységekbe, ahol a népesítési sűrűség 1000 db/kád volt. A halak növekedésével párhuzamosan csökkentettük az egyedszámot egészen 200 db/kád mennyiségig a jelölhető méret elérésekor. A halakat az 5-8 g átlagtömeg elérésekor kezdtük el egyedileg jelölni ún. PIT-jelekkel. Az egyedi jelölést manuálisan végeztük. A hasúszókhoz közeli területen apró, 2-3 mm-es nyílást ejtettünk a hasfalon, majd a keletkezett nyíláson a jeleket finom csipeszekkel juttattuk be a hasüregbe. Enyhe masszírozással elértük, hogy a jelek a test tengelyével párhuzamosan helyezkedjenek el. Összesen 9600 db halat jelöltünk. Ez az állomány képezi a projekt kísérleti alapanyagát.

A halak egészségi állapotát az OÁI szakemberei rendszeresen ellenőrizték.

A projekt terveinek megfelelően a felnevelt és egyedileg jelölt halakból 5 kísérleti állományt hoztunk létre, minden állományba családonként 20-20 egyed került. Egy állományt kihelyeztünk kétéves tavi teljesítmény vizsgálatra (Szegedfish Kft.), további egy állományt vírusfertőzés céljából elküldtünk az angliai Weymouthban található Környezeti, Halászati és Akvakultúra Tudományok Központjába (Cefas), végül egy állományt bakteriális fertőzésnek vetettünk alá a szarvasi HAKI-ban. A maradék 2 állomány képezi az úgynevezett biztonsági tartalékot. Ebből választjuk majd ki a 10 legellenállóbb és 10 legérzé-kenyebb családot a további részletes genomikai, proteomikai, immunológia és stressz vizsgálatokra.

Az itt ismertetett eredményeink az első, ponttyal végzett család-szelekciós kutatások első eredményei.

 

Az EUROCARP projektet az Európai Unió finanszírozza az „FP6-2004-SSP-4-022665” számú szerződés keretében.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.