A Duna-Tisza-közi csatornák halászatbiológiai felmérése

Györe Károly

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége (Bács–HOSZ) kezelésében jelenleg több, mint 600 ha horgászattal hasznosított vízterület van, melyek az ország legjelentősebb vízterületeit képezik. Ezeken a halas vizeken a horgász szövetség évtizedek óta folytat eredményes horgásztatást illetve végzi a területek halászati és horgászati szempontok szerinti kezelését. A szövetség vizei közül legjelentősebb Duna-Tisza-közi vízterületek a Kiskunsági-főcsatorna, a Fűzvölgyi-főcsatorna valamint a Duna-völgyi-főcsatorna, amelyek nem csak a közvetlen vonzáskörzetben lakók horgászati igényeit elégítik ki.

A Halászati és Öntözési Kutatóintézet vállalta, hogy 2003-2006 között felméri a három főcsatorna halközösségének struktúráját, valamint az egyes gazdaságilag is hasznos halfajok populáció dinamikáját, annak érdekében, hogy a halászati hasznosító a jövőre nézve meghatározhassa az optimális népesítési szerkezetet.

A halászati jogosulttal történő egyeztetés alapján a a Kiskunsági-főcsatornán 4, a Fűzvölgyi-főcsatornán 6, a Duna-völgyi-főcsatornán pedig 9 mintaterületet jelöltünk ki. A halászati vízterületeken elektromos halászgéppel (Hans Grassl, EL 63 II, pulzáló egyenáram, 200-600 V és 3,5 kW), mint a legkevésbé szelektív módszerrel gyűjtöttünk halmintát.

A vízterekben összesen 32 halfaj kisebb-nagyobb populációjának jelenlétét tudtuk igazolni. A Kiskunsági-főcsatornában 25, a Fűzvölgyiben 22, a Duna-völgyiben 26 faj egyedei fordultak elő. A védett fajok száma 8 (Leucaspius delineatus, Gobio gobio, Rhodeus sericeus, Cobitis elongatoides, Misgurnus fossilis, Umbra krameri, Gymnocephalus baloni, Proterorhinus marmoratus).

A csatornák gazdaságilag hasznos halai, illetve a tömegesen foghatóak közül a bodorka, a dévérkeszeg, a karikakeszeg és az ezüstkárász testhossz növekedését vizsgáltuk.

Vízterület Fajszám CPUE min.-max.
(db hal/óra)
α-diverzitás
min.-max.
mintaterületenként
min.-max.
összesen
Kiskunsági-főcsatorna 15-18 25 237-1621 1,16-1,90
Fűzvölgyi-főcsatorna 13-18 22 132-1889 0,23-3,17
Duna-völgyi-főcsatorna 13-22 26 41-597 0,97-3,19

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.