„STRESSZ ÉS BETEGSÉG ELLENÁLLÓ PONTY: KVANTITATÍV GENETIKAI, GENOMIKAI, PROTEOMIKAI ÉS IMMUNOLÓGIAI MARKEREK KOMBINÁLÁSA MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ FAJTÁK, CSALÁDOK ÉS EGYEDEK AZONOSÍTÁSÁRA”

EUROCARP Projekt ismertetése

Jeney Zsigmond, Rónyai András, Gál Dénes, Ardó László, Nagy Zoltán Tamás, Váradi László, Bakos János és Jeney Galina

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Ebben a poszterünkben a Halászati és Öntözési Kutatóintézet által koordinált új európai uniós pályázatot ismertetjük.

 

Szakmai összefoglaló:

A ponty a harmadik legnagyobb volumenben tenyésztett édesvízi hal. A kelet-európai génbankokra alapozva eredményes szelekciós-genetikai kutatások folytak az eltérő klimatikus és technológiai körülményeknek megfelelő pontyváltozatok kialakítására és elterjesztésére világszerte. A pontytenyésztést több fertőzőbetegség veszélyezteti a pontytenyésztő országokban. Közülük kiemelkedő jelentőséggel bír a koi herpeszvírus betegség (KHVB), valamint a fekélyes bőrgyulladás (atipikus Aeromonas salmonicida) és az Aeromonas hydrophila okozta szeptikémia.

A pontyszelekció elsősorban a jó teljesítményű, ám beltenyésztett vonalak előállítását célozta meg hibridizáció céljaira. A stressz és betegség ellenállóképesség beillesztése a tenyésztési programokba modern kvantitatív és molekuláris genetikai eszközök/módszerek használatát teszi szükségessé. A betegség ellenálló képesség nehezen értékelhető és fejleszthető tulajdonságnak bizonyult a halaknál. A lehetséges anyaállományokon folytatandó közvetlen fertőzések azzal a kockázattal járnak, hogy az adott halakat betegség-hordozókká tesszük. Funkcionális genomikai és proteomikai módszerek, valamint géntérképezés fogja meghatározni a kandidátus géneket és az ún. QTL-ket (quantitative trait loci = mennyiségi jellegekért felelős lókuszok) az ellenálló halakban közvetlen fertőzések nélkül. A vírusos és bakteriális betegségekkel szembeni ellenállóképesség öröklődésének becsléseit és a teljesítménnyel való korrelációját értékelni fogjuk. A génexpresszió különbségeit a vírusos és bakteriális betegségekkel szembeni ellenállóképesség vonatkozásában „magas” és „alacsony válaszú”, fertőzött és nem fertőzött családokban 20.000 „génes” ponty microarray-ekkel fogjuk értékelni. A szérum/plazma protein expresszióban és az immunológiai paraméterekben meglévő különbségeket szintén értékelni fogjuk. A génexpresszió szintek és a fehérje termelés közötti egybehangzás bizonyítékot fog nyújtani bizonyos gének, vagy gén ontológiák (GO) fontosságára ezekben a folyamatokban.

Fejlődést fogunk elérni a második generációs közepes felbontású géntérképek fejlesztésében, létrehozva ezzel egy fontos eszközt a pontyfajták továbbfejlesztésére. A kvantitatív és molekuláris genetikai adatok biztosította eredményeket modellezzük a jövőbeni gyakorlati tenyésztési programok optimális tervezéséhez. Ezt az információt működő nemzetközi hálózatokon keresztül fogjuk terjeszteni és eljuttatni a felhasználókhoz.

 

Adminisztratív adatok a projektről:

A projekt típusa: EU-STREP

A projekt száma: FP6-2004-SSP-4-022665

A projekt tervezett időtartama: 2006. január 1. – 2008. december 31.

A projektet végrehajtó konzorcium tagjai:

  • Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, Magyarország (a projekt koordinátora);
  • Stirlingi Egyetem, Akvakultúra Intézet, Stirling, Nagy Britannia;
  • Környezeti, Halászati és Akvakultúra Tudományok Központja (CEFAS) Weymouth Laboratórium, Virológiai Intézet, Weymouth, Nagy Britannia;
  • Liverpooli Egyetem, Biológiai Tudományok Intézete, Környezeti Gén regulációs Laboratórium, Liverpool, Nagy Britannia;
  • AKVAFORSK –Az Akvakultúra Kutatás Intézete, Ås, Norvégia;
  • Orosz Szövetségi Halászati és Oceanográfiai Kutatóintézet (VNIRO), Molekuláris Genetikai Intézet, Moszkva, Oroszország;
  • Orosz Szövetségi Halgenetikai és Szelekciós Központ, Moszkva, Oroszország.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.