INTENZÍV RENDSZERBEN NEVELT AFRIKAI HARCSA (CLARIAS GARIEPINUS) VÁGÓSÚLYÁNAK OPTIMALIZÁLÁSA

Csávás Krisztián

Szarvasi Innoflex Kft., Szarvas

Kivonat

Az afrikai harcsát termelő üzemek gazdaságossága nagyban függ attól, hogy a tenyésztett állomány növekedése, takarmányhasznosítása és feldolgozásakor a főtermék kihozatala hogyan alakul. Míg a növekedésre és takarmányhasznosításra vonatkozóan vannak iránymutató hazai és külföldi adatok, kevés a hasznosítható tapasztalat az intenzív üzemben nevelt afrikai harcsák különböző korú/súlyú csoportjainak vágóértékére vonatkozóan. Vizsgálataim a feldolgozás vonatkozásában optimális testsúly meghatározására irányultak.

Vizsgálataimat a Szarvasi INNOFLEX Kft. intenzív rendszerű afrikai harcsa tenyésztő telepén végeztem. A kialakított négy súlycsoportban (0,5-1,0 kg, 1,0-1,5 kg, 1,5-2,0 kg és 2,0-3,0 kg) tíz-tíz halat vágtunk le és bontottunk kézi munkával, ipari módszerekkel. Lemértük az élősúlyt, majd a főtermék (filé) és a melléktermékek (fej, gerinc, bőr, belsőségek) súlyát. Mindezek alapján meghatározhatók azok a súlycsoportok, melyeknek vágási eredményei legkedvezőbbek az előállítandó termék szempontjából. Filézéshez az 1,0-1,5 és az 1,5-2,0 kg-os súlycsoportok bizonyultak a legalkalmasabbnak (48,5%, illetve 49,4% nyúzott filékihozatal), de hasonló az optimális kihozatal a nyúzott harcsatörzs előállításakor is (mindkét fenti súlycsoportban 62,4% ). Az 1 kg alatti, illetve 2 kg feletti súlycsoportok eredményei gyengébbek, megállapítható tehát, hogy 1 kg súly elérése előtt nem tanácsos levágni az állatokat, de nem érdemes 2 kg-os súlyon túl sem tartani azokat.

Vizsgálataim csak részben igazolták azt a korábban kialakított véleményt, miszerint az optimális vágósúly 1,0-1,5 kg között van. Az átlagos egyedsúly ezt az értéket mintegy 250 nevelési nap alatt éri el, további 3 hónap alatt a halak 1,5-2,0 kg súlyúra nőnek. A filé kihozatal ez utóbbi súlycsoportig javul, a súlynövekedés és takarmányhasznosítás csak ezután gyengül számottevő mértékben.

A legértékesebb termék (a nyúzott filé) esetében az 1,5-2,0 kg-os súlycsoport biztosítja a legjobb kihozatalt. Erre a célra csak ilyen súlyú halakat célszerű felhasználni, mert mind a kisebb, mind a nagyobb súlyoknál észrevehetően romlik a kihozatal.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.