A Vízélettani Labor története

Ari Ilona1, Báskay Imre2 és Papp Károlyné2

1Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Budapest
2Vízélettani Laboratórium, Százhalombatta

Kivonat

A Haltenyésztési Kutató Intézetet megszüntető 1958-as rendelkezés szerint hatáskörét a Kisállattenyésztési Kutató Intézet, illetve a vízélettannal foglalkozó részét az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet (OMMI) vette át.
Az új Vízélettani Osztály feladata lényegében kétirányú volt:

  • vízszennyezési kérdésekben halélettani szempontból szakvélemény-adás, szennyvízellenőrzés,
  • halászat céljait szolgáló vizek minőségének vizsgálata, ellenőrzése.

A hatvanas években a nádvizsgálat és minősítés is a teendők közé tartozott.
E hatósági feladatokon túlmenően, megrendelés alapján külön elemzések is készültek, ilyen volt többek között a Bihari-, illetve Biharugrai halastavak több éven keresztül tartó vizsgálata. A Ráckevei Dunaág átfogó vízminőségi értékelése, a Százhalombattai Temperáltvizű Halgazdaság alapítását megelőző vizsgálatsorozat. Számtalan esetben volt szükség speciális kérdések megválaszolására (tavak természetes produktivitása, időjárási tényezők hatása a halpusztulásokra, kékalga-virágzás okainak felderítése, halastavi iszap vizsgálata stb.).

Az Osztály első vezetője dr. Donászy Ernő lett, akit 1969-ben dr. Veszprémi Béla követett. Mindketten területük neves képviselői voltak, szakirodalmi munkásságuk igen jelentős.

A Vízélettani Laboratórium több éven keresztül ideiglenesen Nagytétényben végezte a vizsgálatokat. A százhalombattai új épülettel, új korszak kezdődött a laboratórium életében.

A további időszakban is igen mozgalmas élet jellemezte a labor körülményeit. 1983-ban dr. Veszprémi nyugdíjba vonulása után, a nagytétényi és százhalombattai részleget is dr. Pénzes Bethen irányította.

Az új labor (Százhalombatta) felépülését követően a feladatok régiek maradtak:

  • a halászatilag és horgászatilag hasznosított vízterületek rendszeres vizsgálata,
  • halpusztulások okainak kivizsgálása,
  • növényvédőszerek hatásának vizsgálata, tesztelése.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.