A Tisza halközösségének változása a 2000-2005. évek közötti monitorozások eredményei alapján

Györe Károly, Józsa Vilmos és Lengyel Péter

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A Tisza romániai eredetű cianid- és nehézfém-szennyezése óta hét nagyobb, a folyó teljes magyarországi szakaszának halközösségét felmérő monitoring programot szervezett a Halászati és Öntözési Kutatóintézet halászatbiológiai munkacsoportja, részben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), részben pedig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) támogatásával. Az első három vizsgálat, egy tavaszi és két őszi (2000.05.29.-06.21., 2000.09.10.-09.19. és 2000.10.24.-11.02.), még a szennyezés évében megtörtént. 27 jellegzetes és könnyen megközelíthető mintaterületet jelöltünk ki a Tisza főmedrén. A további monitorozó programok során a halközösség mintázásakor már következetesen ugyanezen helyeket halásztuk. A következő felmérés 2001. év őszén volt (2001.09.10.-09.22.). Utóbbi munka részét képezte a Tisza trend monitoringozási rendszerén túlmenően, hét védett halfaj alapvető populáció dinamikai paraméterének vizsgálata is. Az ötödik mintavételi sorozatra 2004. őszén (2004.10.11.-10.20.) a hatodikra és hetedikre 2005. nyarán (2005.06.10.-06.21.), és őszén (2005.09.12.-09.23.) került sor. A hét monitoring során összesen 62 halfaj (Tiszabecs és Szeged között 58 halfaj) kisebb-nagyobb populációját igazoltuk. Mintaterületenként átlagban 21 faj fordult elő (min. 12, max. 32). Fajban leggazdagabb mintaterületek Tiszabecs (32 faj), Tiszalök (31 faj), Kisköre alvíz (30 faj) voltak. Összesen több mint 40 ezer egyedet határoztunk meg, az összesített minták alapján a folyó hazai szakaszának halközösségben 24 mintaterületen a küszt (26,2-88,3 egyed%), egy mintahelyen a karikakeszeget (30,3%) és kettőn a bodorkát (28,7-33,2%) találtuk dominánsnak. Az első három monitoring során, 2000-ben mindösszesen 10 süllő és 82 menyhal egyedet fogtunk. A két halfaj állománynagyságát 2001 során már egy mintavétel alapján is nagyobbnak találtuk (76 és 75 egyed). 2005-ben süllőből 193, menyhalból pedig 183 példányt sikerült gyűjteni. A magyar bucó nagymértékű állományvesztése miatt a német bucó elterjedési mintázata jelentős mértékben módosult a Tisza magyarországi felső szakaszán.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.