A ponty (Cyprinus carpio) magyarországi tenyésztett és természetesvízi populációinak genetikai jellemzése

Lehoczky István1, Nagy Zoltán Tamás2, Magyary István1, Hancz Csaba1, Bakos János2 és Jeney Zsigmond2

1Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár
2Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A ponty (Cyprinus carpio L.) különböző fajtáinak vagy tájfajtáinak fajon belüli változatosságát, filogenezisét és populációgenetikáját vizsgáltuk nyolc mikroszatellit marker segítségével. A mintákat a szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet élő génbankjából, valamint több hazai természetesvízi populációból gyűjtöttük. Ennek alapján sikerült igazolnunk az ázsiai (így pl. amuri) populációk elkülönült, filogenetikailag bazális (ősi) helyzetét. Az európai állományokon belül a „vad” (természetes) fajták – pl. a Duna és Tisza folyókból származó populációk mintái – genetikailag egyértelműen elkülönültek a tenyésztett változatoktól és egymástól is. A magyar tenyésztett tájfajták egymáshoz viszonylag közeli rokonságot mutattak, amely igazolja a fajták ismert tenyésztéstörténetét. A beltenyésztettség hatása itt bizonyos mértékig megfigyelhető a heterozigótaság csökkenésében. A természetes/vad fajtáknál a megfigyelt heterozigótaság minden esetben – így ezeket több éve élő génbankban tartva is – magasabb volt, mint a tenyésztett vonalaknál. A vizsgált állományoknál részletes leíró populációgenetikai adatokat mutatunk be.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.