A magyar halászati kutatások elmúlt 40 éve

Horváth László

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A szerző az előadásban bemutatja a magyar halászat elmúlt negyven évének legfontosabb eredményeit. Az alábbiakban vázolt tematikát követve érinti a hazai kutatóhelyeket és az ott folyó kutatásokat. A kutatómunkát aszerint csoportosítja, hogy az milyen jellegű (alap- és alkalmazott kutatások, illetve technológiai fejlesztések). Beszámolójában kitér az ágazati kutatóintézetben folyó kutatásokra, az egyetemi kutatóhelyek témáira, és az üzemekben, kutatóhelyeken kifejlesztett tenyésztési technológiák bemutatására.

Az előadás végén összefoglalásként megállapítja, hogy a magyar halászati kutatás számos eredménnyel dicsekedhet, amelyet a nemzetközi szakma is elfogad. A magyar eljárásokat nemcsak a fejlett országokban, hanem a fejlődő világban is sokfelé alkalmazzák. Végezetül bemutat egy rövid filmrészletet a süllő keltetőházi szaporítási technológiájáról, és néhány jövőre vonatkozó megállapítást is megfogalmaz.

 

Egyetemi kutatóhelyeken, diszciplináris kutatóhelyeken folyó kutatások

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Halgazdálko-dási Tanszék, Gödöllő:

hal szaporodásbiológiai kutatások, sperma mélyhűtés

Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely:

süllő táplálkozás, hibridizáció, angolna kutatások, genom manipulációs kutatások

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár:

biotechnológiai kutatások, haltakarmányozás

Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen:

körtöltéses tavak tápanyag ellátása, hal-kacsa integráció, ökonómiai kutatá-sok, halászati marketing

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár:

algológiai kutatások

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany:

halászatbiológiai kutatások

MTA  Magyar Dunakutató Állomás, Göd:

halászatbiológia-faunisztika

 

Ágazati kutatóintézetben folyó alkalmazott kutatások

Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI), Szarvas:

pontynemesítés, fajtafenntartás, génbanki munka, táplálkozásélettani és takarmányozási kutatások, zsírsav vizsgálatok, stressz-kutatások, hidrobiológiai és tápanyagforgalmi kutatások, halászatbiológia, halfaunisztika, technológia-fejlesztés

nemzetközi kutatási és fejlesztési projektek résztvevője, koordinátora

 

Egyetemek-vállalkozások konzorciális kutatásai

NKFP I.                      29 vállalkozás                    6 intézmény

NKFP II.                       6 vállalkozás                    3 intézmény

 

Technológiai fejlesztések, új technológiák

A ponty keltetőházi szaporításának kidolgozása:

MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, Tihany

Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE), Debrecen

Első alkalmazások:

Bikali Á.G., Szegedi Á.G., Dinnyési Ivadéknevelő Gazdaság, Hortobágyi Á.G.

Halastavi szervestrágyázás kidolgozása és bevezetése:

KLTE Debrecen, Bikali Á.G., Szegedi Á.G., Hortobágyi Á.G.

Haszonhalak (harcsa, növényevő halak, compó stb.) szaporítási technológiáinak kidolgozása, adaptálása:

TEHAG, Dinnyés, HAKI, termelő üzemek

Planktonszelekcióra alapozott ivadéknevelési technológia:

HAKI, TEHAG

Ökogazdálkodás, alternatív jövedelemszerzés a halgazdaságokban (horgászturiz-mus, ökoturizmus, biohal előállítás):

Aranyponty Rt., Hortobágyi Halgazdaság Rt., Silurus Kft.

Tokfélék ivadék előállítása:

HAKI, TEHAG Kft., Rideg & Rideg Kft.

Süllő keltetőházi szaporítása:

Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

 

Összefoglalva: a hazai kutatás-fejlesztés gyakorlatorientált kutató-fejlesztő tevékenység, a gyakorlati szakma fogékonysága az új módszerek iránt, a külföldi (fejlődő országok) irányába történő elterjesztés. Nemzetközi elismertség a magyar technológiák iránt.

Jövőkép: az előzmények ismeretében prognosztizálható, hogy a halászati kutatások a jövőben is hasonló intenzitással folytatódnak. Erre biztosíték a nagyszámú, jól felkészült fiatal szakember.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.