A KIS-BALATON II. ÜTEMÉNEK HALFAUNISZTIKAI CÉLÚ MONITOROZÁSA (2002-2005)

Sallai Zoltán és Kontos Tivadar

„NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület, Szarvas

Kivonat

A Kis-Balaton II. ütemén a halfauna összetételének vizsgálata közel 20 éves múltra tekint vissza, a halfaunisztikai célú monitorozás is több mint 10 éve megkezdődött. Saját vizsgálatainkat 2002. tavaszán kezdtük el a Kis-Balaton térségében. 11 mintavételi helyen folytattunk rendszeresen adatgyűjtést, évenként három időszakban – tavasszal, nyáron és ősszel.

A vizsgálat célja volt, a korábbi évek célkitűzéseivel összhangban annak kimutatása, hogy a Kis-Balaton mesterséges vízszintemelése milyen hatással van a halfauna összetételére. Továbbá szerepelt célkitűzéseink között, hogy az egyes halfajok egyedszámában kimutathatók-e valamilyen tendenciaszerű változások az egyes területeken, változnak-e az egyes fajok egymáshoz viszonyított gyakorisági arányai (relatív abundanciái), továbbá a halak mennyiségi és minőségi viszonyaiban bekövetkezett bármiféle változás mutat-e valamilyen korrelációt az adott területen tapasztalt környezeti feltételek megváltozásával. Ezeken kívül javaslatot kívántunk tenni az esetleges, halakat érintő aktív természetvédelmi beavatkozásokra, és hogy a történt/történő beavatkozásokat a Kis-Balaton jellemző lápi, mocsári halfajai képesek-e átvészelni.

A faunisztikai adatok gyűjtését pulzáló egyenáramot előállító, akkumulátoros rendszerű, elektromos halászgéppel végeztük, melyek semmilyen maradandó sérülést nem okoztak a kifogott halakban. A halakat a meghatározást követően szabadon engedtük, begyűjtésre nem került sor. A gyűjtési helyeket GPS segítségével mértük be, a koordinátákat asztali térinformatikai szoftver segítségével dolgoztuk fel. A fajonkénti egyedszámok és a GPS-koordináták rögzítésére digitális diktafont használtunk.

Eddig összesen 30 faj jelenlétét bizonyítottuk a Kis-Balaton II. ütemének víztereiből. Kiemelést érdemel a természetvédelmi oltalom alatt álló fajok közül a lápi póc (Umbra krameri), a kurta baing (Leucaspius delineatus), a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) és a réticsík (Misgurnus fossilis), melyeknek stabil önfenntartó állománya él a területen.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.