Haladó Kutatási Kezdeményezés a Táplálkozásért és az Akvakultúráért (EU_Bonus_12-1-2013-006)

Események

Anyagcsere és különböző betegségek jelzésére használható biomarkerek meghatározása és alkalmazása

14C-el jelzett linolénsav bevitele intraperitoneális injekcióval vagy szondatáplálással eltérő lenolaj tartalmú táppal etetett (0,5- 1,5- 4,5 %) ponty ivadékok esetében. A linolénsav metabolizmusa során keletkező termékek elválasztására radio-gázkromatográfiás módszert alkalmazunk. A kísérlet során a hal kilégzésekor összegyűjtött CO214C koncentrációját folyadék-szcintillációs berendezésen határozzuk meg.

 

Mintavételek:

 • 6 hetes etetési kísérlet során növekedési paraméterek meghatározása
 • izotóppal jelzett takarmány bejuttatása során egész halminták zsírsav tartalmának, foszfolipidek, trigliceridek zsírsav profiljának meghatározása.

Újszerű módszerek kidolgozása és alkalmazása a hallárva nevelésben

Pontylárva nevelése vitaminnal dúsított artémiával. Dúsításhoz különböző algakészítményeket és emulziókat használunk, az artémia bioenkapszulációs képességének figyelembevételével. A lárvanevelés 2 héten keresztül folytatjuk, majd átszoktatjuk vitaminnal dúsított száraz takarmányra.

Kísérleti halnevelő rendszer

 

3 napos pontylárvák a kísérlet beállításakor

 

Mintavétel a kísérlet zárásakor    

 

Minták feldolgozása, C-vitamin meghatározás

 


Anyahalak takarmányozásának hatása az ikratermelésre és a lárvák túlélési képességére

A ponty anyajelöltek takarmányozásával kezdődő életciklus nevelési kísérletben három csoportot állítottunk be, melyhez a következő takarmányozási eljárást használtuk.

 • CT kontroll csoport: természetes táplálék + kiegészítő gabona;
 • F kísérleti csoport: természetes táplálék + mérsékelt halolaj/halliszt tartalmazó táp;
 • V kísérleti csoport: természetes táplálék + növényi olaj/növényi fehérje tartalmú halliszt mentes táp.

Az anyajelöltek nevelése 4 hónapon keresztül történik, majd mesterségesen szaporítunk. Szaporítás után a kikelt lárvákat kihelyezzük az előnevelő tavakba (lárvanevelés 2 mg -1 g) és természetes táplálékkal etetjük. Az ivadékneveléshez (1 g -150 g) a korábban felsorolt, három különböző összetételű takarmányt juttatjuk ki a három x két kísérleti tóba.

Anyanevelő rendszer és a halkeltető

 

Mintavételek:

 • Takarmányminta a kísérlet indításakor – beltartalom, zsírsav összetétel vizsgálathoz
 • Gonádminta szövettani és zsírsavprofil vizsgálatokhoz
 • Vér, kopoltyú és májminta génexpressziós vizsgálatokhoz a vitallogenézis, valamint a zsírsav metabolizmus és antioxidáns rendszer tanulmányozásához.
Ikraminták zsírsav tartalmának meghatározása, minta-előkészítés és a gázkromatográfiás mérés

 

Mintavételek:

 • Takarmány- és plankton minta a kísérletek indításakor zsírsav összetétel vizsgálathoz
 • gonado-szomatikus indexek meghatározása
 • gonádminta zsírsav profil meghatározáshoz
 • lárvaminta testösszetétel, zsírsav és kondíciós faktor meghatározáshoz
 • ivadékminta testösszetétel, zsírsav és kondíciós faktor meghatározáshoz

Pontyivadékok és előnevelt halak ellenálló képességének vizsgálata, valamint zsírsav metabolizmus tanulmányozása

Az pontyivadékok utónevelése az anyákhoz hasonló összetételű takarmányokkal történik 2 párhuzamos tóban. Az összetett takarmányokat az ivadék fehérje igényéhez állítjuk. A szezon végén telelőbe kerülnek csoportonként elkülönítve. Tavasszal a pontyivadékokat a nevelő tavakba helyezzük, ahol folytatódik a célzott takarmányozás az előző évben alkalmazott módon egészen lehalászásig. 

Kísérleti tavaink Telelő bontás- halak kihelyezése a tavakba

 

Mintavételek:

 • Takarmány- és plankton minta, egész test halminta a kísérletek indításakor beltartalmi és zsírsav profil vizsgálatokra
 • vörös és fehér izom, kopoltyú és máj minták begyűjtése zsírsavelemzésre, tavasszal, szezon közepén és ősszel
 • ponty ivadékokból begyűjtött vérminta RNA elemzése high-throughput nanocapillary QRT-PCR technika alkalmazásával. A génexpressziós vizsgálatok a zsírsav anyagcsere és az antioxidáns rendszer tanulmányozásához szükségesek
Halmérések Próbahalászatok

 

50/100/150 g tömegű ivadékokkal Aeromonas hydrophila baktériummal történő fertőzéses kísérletek beállítása, a betegséggel szembeni ellenálló-képesség vizsgálata. A természetes immunválasz jellemzőinek és az immunválaszhoz kötött gének kifejeződésének vizsgálata. 

Mintavételek: vérből (immunválasz) és fejveséből (génkifejeződés).

Próbahalászatok

 


Növényi alapanyagok haltakarmányba történő beépítésének hosszú távú hatásai a ponty növekedésére, anyagcsere folyamataira és halhús minőségre

Induló mintavétel (testhosszmérés) - telepítés
(2015.04.15)
Próbahalászat
(2015.06.17)

 

Vérmintavétel 2015 nyár- immunológia állapotfelmérés 

 

Génexpressziós mintavétel

 

Őszi lehalászás- hosszmérés
(2015.11.04)
Hal eltarthatósági vizsgálatsorozat
(2015 november)

 

Tárolási eljárás

 

Szemrevételezés

A szem fényességének vizsgálata a tárolási idő elején, közepén és végén.

 

Az értékelő „csapat” résztvevői


 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.