A ponty kopoltyú Koi herpeszvírus (KHV) okozta megbetegedésének genetikai és technológiai háttere

Az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megnőtt Magyarországon a KHV (koi herpeszvírus) okozta megbetegedések száma. Az általuk okozott veszteségek elérik a 30-40%-ot, továbbá a terjedés intenzitása komoly járvánnyal is fenyegethet. Mindez történik annak ellenére, hogy a 2010 óta folytatott monitorozásban Magyarország 2 évig (2010-2011) mentes volt a betegségtől, továbbá hogy bevezetésre kerültek az EU vonatkozó állategészségügyi szabályai és eljárásai. A közelmúlt kutatási eredményei egyfelől megbízható diagnosztikai módszereket eredményeztek, másfelől leírták a betegséggel szemben toleránsabb változatokat és azok genetikai markereit. Mindez lehetővé teszi elvileg a magyarországi tenyésztett pontyfajták ellenálló képessége genetikai alapjainak a felmérését, és erre alapozva a betegségekre toleránsabb változatok bevonását a termelésbe. Az eredmények másik csoportja arra figyelmeztet, hogy az alkalmazott technológiáknak, beleértve a széles értelemben vett „menedzsmentet” is, szerepe lehet a betegség megjelenésében és elterjedésében.

A projekt első évében a felmérések elindítása előtt az ágazat érintett szereplőivel és a projekt partnerekkel közösen egy ágazati fórumon áttekintjük az aktuális helyzetet. Közösen egy olyan szakmai kiadványt készítünk elő és bocsájtunk ki, amelyben közérthető formában összegezzük a rendelkezésre álló ismereteket és felhívjuk a szakma figyelmét erre a problémára és a megelőzés lehetőségeire. A projekt második évében feltérképezzük a felmérésben résztvevő tógazdaságokat a következő jellemzők vonatkozásában: alkalmazott technológiák (menedzsment), tenyésztett pontyváltozatok genetikai háttere, a KHV megbetegedések története, KHV-státusz (vírushordozás), a környezeti adottságok, stb. Az adatokat az érintett gazdaságokkal előre egyeztetett módon, kódolva kezeljük, így azok az adott gazdaság külön hozzájárulása nélkül nem nevesíthetők. A felméréseket 10 célzottan kiválasztott, anonim módon kezelt gazdaság részvételével végezzük el. A projekt második évében 2 mintázást végzünk, májusban és szeptemberben. Az adatokat értékeljük és az eredmények alapján ajánlásokat fogalmazunk meg. A projekt harmadik évében a vizsgált komponensek közötti összefüggések feltárása és megértése alapján hatékony ajánlásokat teszünk a résztvevő gazdaságok és a termelői érdekszervezet felé. Fórumokat szervezünk, szaktanácsadás jelleggel eljuttatjuk az üzeneteket az ágazat minden szereplőjéhez. Az ágazat érintett szereplőivel és a projekt partnerekkel közösen egy ágazati fórumon áttekintjük a projekt eredményeit és ajánlásait. Közösen egy olyan szakmai kiadványt készítünk elő és bocsájtunk ki, amelyben közérthető formában összegezzük a projekt eredményeivel kiegészített ismereteket és újra felhívjuk a szakma figyelmét a problémára, a megelőzés és az esetleges védekezés lehetőségeire.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.